admin

“Nỗi khổ” của con giáo viên

Dân trí Mới đây, tôi được vợ chồng cô bạn gái thân thiết mời dự tiệc ăn mừng vì con trai vừa đậu trường chuyên của tỉnh. Cháu đậu chuyên Hóa với số điểm khá cao. Chúng tôi ai cũng mừng cho cháu và gia đình bạn. >> Áp lực học tập: Người lớn đặt ra yêu […]

More

“Nỗi khổ” của con giáo viên

Dân trí Mới đây, tôi được vợ chồng cô bạn gái thân thiết mời dự tiệc ăn mừng vì con trai vừa đậu trường chuyên của tỉnh. Cháu đậu chuyên Hóa với số điểm khá cao. Chúng tôi ai cũng mừng cho cháu và gia đình bạn. >> Áp lực học tập: Người lớn đặt ra yêu […]

More

“Nỗi khổ” của con giáo viên

Dân trí Mới đây, tôi được vợ chồng cô bạn gái thân thiết mời dự tiệc ăn mừng vì con trai vừa đậu trường chuyên của tỉnh. Cháu đậu chuyên Hóa với số điểm khá cao. Chúng tôi ai cũng mừng cho cháu và gia đình bạn. >> Áp lực học tập: Người lớn đặt ra yêu […]

More