CotecGroup – Bước chuyển mình mạnh mẽ

25 năm qua, từ một công ty tư vấn nhỏ bé trực thuộc Tổng Công ty Fico (Bộ Xây dưng), CotecGroup đã và đang vươn mình mạnh mẽ, đã trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, phát triển năng lực hỗn hợp trong các vai trò là chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tổng […]

More