Kim Jong-un

Ông Kim Jong-un đi thị sát giữa lúc kêu gọi người dân “thắt lưng buộc bụng”

Dân trí Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một nông trại ở vùng phía đông Triều Tiên trong lúc truyền thông nhà nước kêu gọi người dân sẵn sàng “thắt lưng buộc bụng”. >> “Giải mã” cơn giận hiếm thấy của ông Kim Jong-un trong các chuyến thị sát >> Ông Kim Jong-un thị sát công trình […]

More

Ông Kim Jong-un đi thị sát giữa lúc kêu gọi người dân “thắt lưng buộc bụng”

Dân trí Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một nông trại ở vùng phía đông Triều Tiên trong lúc truyền thông nhà nước kêu gọi người dân sẵn sàng “thắt lưng buộc bụng”. >> “Giải mã” cơn giận hiếm thấy của ông Kim Jong-un trong các chuyến thị sát >> Ông Kim Jong-un thị sát công trình […]

More