Mỹ

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận “đình chiến” thương mại

Dân trí Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. >> Bộ trưởng Thương mại Mỹ: […]

More

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận “đình chiến” thương mại

Dân trí Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. >> Bộ trưởng Thương mại Mỹ: […]

More

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận “đình chiến” thương mại

Dân trí Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. >> Bộ trưởng Thương mại Mỹ: […]

More

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận “đình chiến” thương mại

Dân trí Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. >> Bộ trưởng Thương mại Mỹ: […]

More

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận “đình chiến” thương mại

Dân trí Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. >> Bộ trưởng Thương mại Mỹ: […]

More

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận “đình chiến” thương mại

Dân trí Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. >> Bộ trưởng Thương mại Mỹ: […]

More