ngân hàng

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Dân trí Đại diện cơ quan thuế cho rằng, nội dung quy định như dự thảo Luật về nhiệm vụ, trách nhiệm của ngân hàng thương mại đã phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo việc trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước. >> Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng […]

More

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Dân trí Đại diện cơ quan thuế cho rằng, nội dung quy định như dự thảo Luật về nhiệm vụ, trách nhiệm của ngân hàng thương mại đã phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo việc trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước. >> Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng […]

More