thị trường bất động sản

Mượn danh ngân hàng dụ người mua đất

Thị trường bất động sản TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận có dấu hiệu hạ nhiệt nên việc mua bán có phần khó khăn hơn những tháng trước >> Ồ ạt rao bán nhà, bán đất vì thua độ World Cup: Sự thực hay chiêu trò môi giới? >> Đất nền các tỉnh sốt ảo: Vạch […]

More

Mượn danh ngân hàng dụ người mua đất

Thị trường bất động sản TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận có dấu hiệu hạ nhiệt nên việc mua bán có phần khó khăn hơn những tháng trước >> Ồ ạt rao bán nhà, bán đất vì thua độ World Cup: Sự thực hay chiêu trò môi giới? >> Đất nền các tỉnh sốt ảo: Vạch […]

More

Mượn danh ngân hàng dụ người mua đất

Thị trường bất động sản TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận có dấu hiệu hạ nhiệt nên việc mua bán có phần khó khăn hơn những tháng trước >> Ồ ạt rao bán nhà, bán đất vì thua độ World Cup: Sự thực hay chiêu trò môi giới? >> Đất nền các tỉnh sốt ảo: Vạch […]

More

Mượn danh ngân hàng dụ người mua đất

Thị trường bất động sản TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận có dấu hiệu hạ nhiệt nên việc mua bán có phần khó khăn hơn những tháng trước >> Ồ ạt rao bán nhà, bán đất vì thua độ World Cup: Sự thực hay chiêu trò môi giới? >> Đất nền các tỉnh sốt ảo: Vạch […]

More