Thẻ: thi tuyển giáo viên

Chia sẻ của Thạc sĩ ĐH Harvard nhân vụ “thủ khoa nuôi lợn”

Dân trí Bà Đào Thu Hiền (Thạc sĩ ĐH Harvard, Mỹ) nhấn mạnh, bất kỳ ai cũng có thể chọn sai nghề hay không may gặp thời thế thay đổi, dẫn tới thất nghiệp. Nhưng khi còn trẻ là lúc dễ làm lại hoặc thử cái khác nhất. Miễn là […]