Thẻ: triễn lãm tranh sơn mài

Chờ đợi gì ở triển lãm tranh sơn mài “Dữ và dội” của họa sĩ Ngô Xuân Bính?

Dân trí “Mọi quan điểm tự chọn con đường cho mình đến với điểm chạm của nghệ thuật đều cá tính, thậm chí cực đoan…, nó dựa trên niềm tin vào sự tiến hóa tất yếu đi lên của vạn vật”, họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ trước ngày […]